Πληροφορίες κατά την χρήση της σελίδας και υπηρεσιών

1

Χρήση Ιστοσελίδας

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας “Ι. ΜΩΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, να διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

2

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς π.χ. σε περίπτωση εγγραφής στο Ενημερωτικό Δελτίο ή αίτηση για Εκτίμηση. Κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί την εν λόγω παραγγελία. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί “Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας μας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές.

4

Cookies

Διαβάστε τον τομέα περί των Cookies ακολουθώντας –τον σύνδεσμο-.

5

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Οι υπεύθυνοι προϊόντων της εταιρίας μας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Σε περίπτωση εμφανισιακής διαφοράς, η διαφορά αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις κύριες τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την εταιρία είναι καινούρια. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με την εν ισχύ ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

6

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία μας έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας ή αν τα προϊόντα προορίζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για επαγγελματικούς σκοπούς, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια απορρέει από τη χρήση των προϊόντων στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του πελάτη, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.

7

Τιμές Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α, όπου απαιτείται, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους και αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολόγητος, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

8

Παραγγελία

Καταχώριση
Ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του στην εταιρία μέσω e-mail, όπου συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας. Στην συνέχεια ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή των δεμάτων το οποίο οφείλεται στην λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.

Ακύρωση
Η ακύρωση των παραγγελιών μπορεί να γίνει μέσω e-mail. Εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά, η ακύρωση γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, και εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί πλέον τα προϊόντα τα οποία έχει παραγγείλει, πρέπει να μας το στείλει χωρίς να το ανοίξει συμπληρώνοντας την ένδειξη «πακέτο μη αποδεκτό». Μετά την επιστροφή του προϊόντος και του τυχόν εκδοθέντος τιμολογίου/απόδειξης αγοράς θα γίνει εντός μηνός αντιλογισμός.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι προσφορές μας στα προϊόντα και τις τιμές ισχύουν όσο υπάρχουν στην ιστοσελίδα και ανάλογα με την διαθεσιμότητα τον αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος αναφέρεται επίσης στην ιστοσελίδα μας. Έτσι ανάλογα με τα προϊόντα υπάρχουν ενδείξεις για την διαθεσιμότητα του προϊόντος. Όταν η εταιρία δεν είναι σε θέση να παραλάβει ένα προϊόν από τους προμηθευτές της, ενημερώνει τον πελάτη για την προβλεπόμενη καθυστέρηση μέσω e-mail. Ο πελάτης έχει τότε τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του ή να επιλέξει ένα εναλλακτικό προϊόν που θα του προτείνει η εταιρία μας με βάση τις καινούριες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβληθεί καμία επιβάρυνση για τέτοιου είδους ακύρωση της παραγγελίας.

9

Πληρωμή

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
2. Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.
3. Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής ή προπληρωμένης. Η διαδικασία της πληρωμής αναλαμβάνεται από την Eurobank .
Οι αποδεκτές κάρτες είναι Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού .
4. Μέσω PayPal, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής θα βρείτε στη σελίδα στη σελίδα –Τρόποι Πληρωμής-.

10

Δικαίωμα ιδιοκτησίας

Η εταιρία παραμένει ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων που έχουν ήδη αποσταλεί μέχρι την τελική πληρωμή του πελάτη. Παρόλα αυτά, από την στιγμή παραλαβής του προϊόντος ο πελάτης είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που το προϊόν χαθεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

11

Αποστολή / Παράδοση

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την Γενική Ταχυδρομική και τα ΕΛΤΑ προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης, καθώς η αποστολή των προϊόντων διέπεται από τους αντίστοιχους όρους της ανωτέρω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και τα έξοδα αποστολής θα βρείτε στη σελίδα –Τρόποι Αποστολής-.

12

Επιστροφές

Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία ότι επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω e-mail. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να μην έχει υποστεί φθορές και συγκεκριμένα σε νομίσματα-χαρτονομίσματα να μην έχει αφαιρεθεί την συσκευασία του (flip). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.

2. Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να μην έχει υποστεί φθορές και συγκεκριμένα σε νομίσματα-χαρτονομίσματα να μην έχει αφαιρεθεί την συσκευασία του (flip). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

13

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

14

Δικαιοπρακτική ικανότητα

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

15

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την εταιρεία μας μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

16

Επίλυση Διαφορών

Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Περισσότερες Πληροφορίες ;