Δείκτης τοποθέτησης

(1611-15) 4 Tor KM-1, BN

Κορυφή