Δείκτης τοποθέτησης

(1624-29) 30 Tor Paolucci-893 KM-8