Δείκτης τοποθέτησης

(1624-29) 60 Tor Paolucci-892 KM-9