Δείκτης τοποθέτησης

1930 5 Dr KM-71.1 London Mint

Κορυφή